Mobbing - en viljesak

Foreningen Mobbing i Skolen ble stiftet i 2009

Siden den gang har vi hjulpet mange familier. I debatten har vi vært en tydelig foreldrestemme. Det er opplagt at foreldre må bli hørt når det dreier seg om mobbing av barn. Ikke bare elsker vi barna våre over alt på jord, vi har det økonomiske og juridiske ansvaret for de. Vi er deres formyndere. Likevel har skole og de offentlige beslutningorganene en imponerende evne til å bestemme seg for hva som er best for barna, uten å involvere foreldrene. Regjeringens "toppmøte" mot mobbing var et fint medieshow, helt uten foreldre-organisasjoner. Djupedalutvalget som skal løse "mobbegåten" består av fylkesmann, rektor, lærer, kommunetopp og mer til. Hvem er det som ikke er med? Foreldre.

Vårt styre har modige, sterke og kloke stemmer. Mobbing løses med hjertet - og hodet. Hver enkelt i styret har personlig hjulpet familier, flere gjennom år, til å redde sitt barn. Jeg er stolt av å lede Foreningen Mobbing i Skolen.


Hva må til?

Sakene som kommer til oss er like

Når barn mobbes vil skolen ofte løse problemet når familien tar kontakt og forteller hva som skjer, men ikke alltid. Noen ganger "ser" ikke skolen problemet. Dette er så utbredt at fagmiljøene har døpt det "bagatellisering". Bagatellisering gir indirekte et "frikort" til å mobbe, og resultatet er ofte at mobbingen øker. Foreldrene har tatt opp mobbingen med skolen og resultatet er at barnet fikk det verre. Dette skaper fortvilelse og fremmer ikke skole-hjem samarbeid. Når skole og foresatte møtes på nytt vil erfaringsmessig en del skoler rettferdiggjøre sitt standpunkt mens familien blir mer og mer frustrert. Barnet lider. Hva gjør man?

Mange ønsker mer straff. Bøter, avskjedigelser og erstatninger er viktig nok, men da har barnet lidd. Mye og lenge. Vi må gripe inn tidlig.

Vi vil være en samarbeidspartner som bringer mobbesaker fra bagatellisering over til løsning. Fredelig, konstruktivt og godt for barnet, men også godt for skolens eier, ledelse og foreldrene. Dette jobber vi med nå.

Kontakt Meg

På sosiale medier er jeg under hjertet øverst til høyre