Kontrastenes kontinent

Fattigdom gir plikt til å hjelpe

Jeg flyttet med mine barn til Rosario i Argentina hvor de gikk på privat skole med argentinske barn. På fritiden lærte de å spille rugby. Vi kunne ikke språket, kjente ikke byen og hadde ikke noe nettverk da vi bega oss ut på eventyret. Det var en gave å møte argentinske familier som med åpenhet og generøsitet inkluderte vår lille familie. Mange er i dag blant mine gode venner. Barna er tilbake i Norge, men selv kan jeg ikke slippe dette fantastiske landet og kontinentet. Nå studerer jeg amerikansk historie ved det nasjonale univesitet i Rosario.

I vårt utjevnede land er det uvant å se den fattigdommen som møter en i Rosario. Mange har høy levestandard, gjerne over vår, mens andre jubler over kjøtt de finner i søpla. Hver søplecontainer i sentrum endevendes mange ganger i løpet av en dag. Ut kommer plast, papp, mat, flasker, ja alt som kan benyttes eller selges. Jeg henger gjerne opp poser på siden av containerene, et signal på at dette gir man bort, men det er er ikke den hjelpen jeg primært sikter mot. For er man i et land med slik nød, har man plikt til å gjøre noe. Det er min oppriktige mening. Mitt bidrag vil være bistand til en gruppe som er vanskelig å finne og krevende å hjelpe. De som lider det ytterste svik og blir seksuelt misbrukt i sin barndom. Av sine nærmeste. Har du lyst til å hjelpe? Jeg kan jeg love at hver krone går direkte til barna. Det sørger jeg for personlig.

Kontakt Meg

På sosiale medier er jeg under hjertet øverst til høyre